Metkalaisten tavoitteet

Lapin Metkat on Me Itse ry:n Lappilainen ryhmä.

Me Itse ry:n tavoitteet 2020 ja 2021
Me Itsen päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta yhdenvertaisuutta ja osallisuutta omaa elämää koskevissa päätöksissä. 

Osatavoite 1: 
Kehitysvammaiset henkilöt tunnistavat omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisina  ja palveluiden käyttäjinä sekä saavat tukea näiden asioiden vahvistamiseen. 

Osatavoite 2:
Kehitysvammaiset henkilöt toimivat omien oikeuksiensa puolesta aktiivisesti. Heidän osallistumis- ja  
vaikuttamismahdollisuutensa lisääntyvät. 

Osatavoite 3:  
Kehitysvammaisten henkilöiden vertaistuen vahvistuminen, vertaistoiminnasta he saavat tukea  
ja rohkaisua omaan toimijuuteensa. 

Muista nämä kokoussäännöt; 1. nosta käsi, kun sinulla on asiaa 2. puhu vain silloin kun sinulla on puheenvuoro 3. älä käytä kännykkää, se on epäkohteliasta muille 4. kuuntele toisia 5. kerro mielipiteesi Lapin Metkojen WhatsApp-ryhmän säännöt. 1. Hyvä tiedotuskanava 2. Hyvä, että voi laittaa myös ääniviestin 3. Pidetään tiedotuskanavana 4. Voi kysyä neuvoa ongelmaan 5. Ei yksityisasioita 6. Viestien tyyli asiallinen 7. Vain Lapin Metkoihin liittyviä asioita 8. Jos koet, että viesti on asiaton, niin ei kommentoida vaan jätetään taustojen hoidettavaksi 9. Välttämättä ei tarvitse vastata viestiin, jos kaikki on OK 10. Jos joku ei pysy säännöissä, niin poistetaan ryhmästä toistaiseksi