Lapin Metkat on Me Itse ry:n Lappilainen ryhmä.

Me Itse ry:n tavoitteet 2020 ja 2021
Me Itsen päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta yhdenvertaisuutta ja osallisuutta omaa elämää koskevissa päätöksissä. 

Osatavoite 1: 
Kehitysvammaiset henkilöt tunnistavat omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisina  ja palveluiden käyttäjinä sekä saavat tukea näiden asioiden vahvistamiseen. 

Osatavoite 2:
Kehitysvammaiset henkilöt toimivat omien oikeuksiensa puolesta aktiivisesti. Heidän osallistumis- ja  
vaikuttamismahdollisuutensa lisääntyvät. 

Osatavoite 3:  
Kehitysvammaisten henkilöiden vertaistuen vahvistuminen, vertaistoiminnasta he saavat tukea  
ja rohkaisua omaan toimijuuteensa.

Kuvia tapahtumistamme vuosien varrelta.