Kokoukset syksy 2024

 

Tiistaina 27.8 klo 17-19

 

Tiistaina 3.9 klo 17-19

 

Tiistaina 29.10 klo 17-19

 

Tiistaina 19.11 klo 17 - 19

 

Tiistaina 10.12 klo 17 - 19

 

Kaikki kokoukset ovat kansalaistalolla Rovakatu 23

Kevään 2024 kokoukset

tiistai 16.4. kansalaistalo, Rovakatu 23 klo 17-18:30

tiistai 14.5 kansalaistalo, Rovakatu 23 klo 17-18:30

Kohtaa mut kahvilat
 -kevät 2024

  • 26.3.2024 klo 17 - 18:30
  • 9.4.2024 klo 17 - 18:30
  • 23.4.2024 klo 17 - 18:30
  • 7.5.2024 klo 17 - 18:30
  • 21.5.2014 klo 17 - 18:30
Kohtaa mut -logo

Lapin Metkat on Me Itse ry:n Lappilainen ryhmä.
Me Itse ry:n tavoitteet:
Me Itsen päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta yhdenvertaisuutta ja osallisuutta omaa elämää koskevissa päätöksissä. 

1. Kehitysvammaiset henkilöt tunnistavat omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisina  ja palveluiden käyttäjinä sekä saavat tukea näiden asioiden vahvistamiseen. 

2. Kehitysvammaiset henkilöt toimivat omien oikeuksiensa puolesta aktiivisesti. Heidän osallistumis- ja  
vaikuttamismahdollisuutensa lisääntyvät.

3. Kehitysvammaisten henkilöiden vertaistuen vahvistuminen, vertaistoiminnasta he saavat tukea  
ja rohkaisua omaan toimijuuteensa.