1. Kehitysvammaiset henkilöt tunnistavat omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisina  ja palveluiden käyttäjinä sekä saavat tukea näiden asioiden vahvistamiseen. 

Lapin Metkat on Me Itse ry:n Lappilainen ryhmä.
Me Itse ry:n tavoitteet:
Me Itsen päätavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta yhdenvertaisuutta ja osallisuutta omaa elämää koskevissa päätöksissä. 


3. Kehitysvammaisten henkilöiden vertaistuen vahvistuminen, vertaistoiminnasta he saavat tukea  
ja rohkaisua omaan toimijuuteensa.

2. Kehitysvammaiset henkilöt toimivat omien oikeuksiensa puolesta aktiivisesti. Heidän osallistumis- ja  
vaikuttamismahdollisuutensa lisääntyvät.

Kuvia tapahtumistamme vuosien varrelta.