Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiirin toimintaa on ollut                   jo yli 40 vuotta.  Meitä on tällä hetkellä 765 henkilöjäsentä ja         13 eri tukiyhdistystä.  Tänä päivänä kehitysvammaiset haluavat itse tehdä ja toimia. He päättävät omista asioistaan, asumisestaan, elämisestään, kumppaneistaan, työstään ja koulutuksestaaan. Tukipiirinä haluamme  olla  mukana ja osana tukemassa tätä päämäärää.   

Lue meistä lisää                                                                             lisätietoja-painiketta painamalla!


Meidän toimintaamme

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat kokoukset keväällä ja syksyllä. Syyskokouksessa me mietimme tulevia tapahtumia ja toimintaa sekä kuinka paljon käytämme rahaa toimintaa ja mistä saamme tarvittavan rahan.                                                                               Kevään kokouksessa puolestaan muistelemme edellistä vuotta ja teemme toimintakertomuksen.  Olet tervetullut kokouksiin,       ne ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille.                   Tukipiirin kokouksista ja yhteisistä tapahtumista ilmoitamme näillä kotisivuilla sekä saat tietoa myös tapahtumista               sinua lähinnä olevasta tukiyhdistyksestä. 

Lue tulevista tapahtumista lisää                                             lisätietoja-painiketta painamalla!