Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiirin toimintaa on ollut jo yli 40 vuotta.  Meitä on tällä hetkellä 765 henkilöjäsentä ja 13 eri tukiyhdistystä.  Tänä päivänä kehitysvammaiset haluavat itse tehdä ja toimia. He päättävät omista asioistaan, asumisestaan, elämisestään, kumppaneistaan, työstään ja koulutuksestaaan. Tukipiirinä haluamme  olla  mukana ja osana tukemassa tätä päämäärää.