Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiirin puheenjohtajana  on  Merja Luiro Rovaniemeltä. 

Meitä on tällä hetkellä noin 650 henkilöjäsentä ja 10 eri tukiyhdistystä.  

Hallituksen jäsenet klikkaa tästä.

Syyskokouksessa yhdistys valitsee hallituksen kahdeksi vuodeksi, Hallituksessa on kuusi jäsentä ja heille kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi valitaan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Syyskokouksessa mietitään myös tulevan vuoden toimintaa, ja kuinka siihen saadaan rahaa.

Kevään kokouksessa muistelemme edellistä vuotta ja teemme toimintakertomuksen. Toiminnantarkastajat ovat tarkistaneet yhdistyksen rahankäytön ja toimintaa pöytäkirjoista ja esittävät sitten kevätkokoukselle vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa sitä että hallitus on hoitanut asiat hyvin ja yhdistys voi jatkaa toimintaa. 
Olet tervetullut kokouksiin, ne ovat avoimia kaikille asioista kiinnostuneille. Tukipiirin kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme näillä kotisivuilla, saat tietoa tapahtumista myös sinua lähinnä olevasta tukiyhdistyksestä. 

Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäsenekseen myös yrityksiä, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tukea toimintaamme. 

Jos sinua alkoi kiinnostaa vapaaehtoistoiminta, tule rohkeasti mukaan! Kaikille löytyy kyllä tekemistä ja puuhaa omien vahvuuksien mukaan.

Lapin Kehitysvammaisten Tukipiirin toimintaa on ollut jo yli 40 vuotta.  

Yhdistys perustettiin vuonna 1977.  1970-luku olikin oikeaa yhdistysten kulta-aikaa.  Tukipiirin alueella monet yhdistykset saivat alkunsa tuolloin ja viettävät tai ovat juuri viettäneet 50-vuotisjuhliaan. 50 vuotta on pitkä aika yhdistystoimintaa, sinne mahtuu ala- ja ylämäkiä. Kehitysvammaisten asioissakin on tapahtunut ala- ja ylämäkiä. 

Tukipiiri on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsen.  

Kehitysvammaisten Tukiliiton edeltäjänä oli Vajaamielisten Tukiyhdistysten Liitto, joka syntyi 16.4.1961.  
Kun vuonna 1966 Suomessa tehtiin vajaamielislainsäädännön uudistamista, muutettiin myös sana vajaamielinen sanaksi kehitysvammainen.  Tuolloin myös Tukiliitto muutti nimeään Kehitysvammaisten Tukiyhdistysten Liitoksi ja edelleen vuonna 1982 nimeä muutettiin ja rekisteröitiin Kehitysvammaisten Tukiliitoksi. Nimi asiat ovat  esillä tänä päivänäkin. Kehitysvammaisten Tukiliiton Internet-sivutkin löytyvät osoitteella www.tukiliitto.fi 

1970-luvulla tapahtui isoja askeleita kehitysvammaisten asioissa. Silloin oli laitosrakentaminen vilkasta, jaettiin vanhempainneuvontaa ja tiedostusta, syntyi Tukiviesti-lehti tiedottamisen helpottamiseen, oli erilaisia leirejä, aloitettiin kirkkopyhätoiminta ja kehitysvammalaki toi avohuollon laitoshuollon rinnalle. 

1980-luku oli kaikille Suomessa hyvää aikaa. Tukiliitolla oli toimintaa ja varoja, ja Tukipiirissä tapahtui. Yhdistyksillä oli aktiivisia jäseniä ja Tukipiirin tapahtumissa saattoi helposti olla 200 osallistujaa. Myös selkokielinen Leija-lehti toi jäsenistölle uutta tietoa. 

1990-luku oli  lama-aikaa. Silloin korostui erityisesti edunvalvonta. Vanhemmat ja yhdistykset joutuivat asioimaan suoraan kuntien kanssa valtionosuusuudistuksen myötä, kun ennen erityishuoltopiirit olivat huolehtineet kehitysvammaisten palveluista. Edunvalvontatyö on edelleen merkittävässä osassa Tukipiirin toimintaa. Tukipiiri haluaa tuoda jäsenistönsä ääntä kuuluville selvityspyynnöillä, mielipidekirjoituksilla, tapahtumilla ja tempauksilla.      

2000-luvulla edunvalvonnan merkitys vain kasvoi. Tänään kehitysvammaiset haluavat itse tehdä ja toimia. He haluavat päättää omista asioistaan, asumisestaan, elämisestään, kumppaneistaan, työstään ja koulutuksesta.  

Uudet tuulet ovat puhaltaneet Tukipiiriin Lapin Metkojen myötä. Lapin Metkat on Me Itse ry:n ryhmä. Tukipiiri toimii Metkalaisille taustatukena yhdessä Metkalaisten omien taustatukihenkilöiden kanssa. Metkojen toiminnasta löydät lisää tietoa painamalla etusivulla ylhäällä oikealla olevasta tekstistä Lapin Metkat

Meidän kaikkien, siis koko porukan, on uudistuttava, ajateltava positiivisesti ja innokkaasti yhteisestä toiminnasta, jos haluamme menestyä ja tehdä edunvalvontaa vielä seuraavatkin 40 vuotta Tukipiirissä.